Winter in Kato Zakros - Crete


CreteTravel

Posted on: Jan 22, 2020 Posted by: CreteTravel.Com

Winter in Kato Zakros - Crete

What an amazng photo taken from our Terra Minoika Villas at Kato Zakros.

This is winter in Kato Zakros.

We are glad to share this beauty with you.